Susisiekite
Parašykite mums:
Adresuoti:

Siųsti

Kritinės IT infrastruktūros valdymas ir priežiūra

Kritinės IT infrastruktūros priežiūra – tai pagal specialią metodiką –  BAIP CIMF 2.0 teikiamų, praktikoje išbandytų paslaugų kompleksas, skirtas organizacijoms, kurių  IT infrastruktūra ar jos dalis yra itin kritiška, reikalauja aukštos kompetencijos administravimo paslaugų ir/ ar didelių investicijų atsarginio kopijavimo sprendimams įgyvendinti ar esamų veiksnumui užtikrinti.

Kritinės IT infrastruktūros priežiūros paslaugų kompleksas:

 • Techninės įrangos veiksnumo užtikrinimas – įsipareigojimas proaktyviai stebėti “High-end” lygio serverius ir duomenų saugyklas ir kitą, kliento apibrėžtą IT infrastruktūrą ar jos dalį, atlikti įrangos gedimų prevenciją, o įrangai sugedus atstatyti jos veiksnumą per konkrečiai apibrėžtą laikotarpį. Paslauga gali būti teikiama visai įrangai iš karto arba tik jos daliai, nepriklausomai nuo įrangos amžiaus, modelio, garantinio laikotarpio pabaigos, gamintojo: HP, IBM, Dell, NetApp, Cisco, Sun, Bull ir kt.
 • Virtualizacijų platformų ir operacinių sistemų priežiūra.
 • Kritinės DB infrastruktūros priežiūra – specializuota kritinių informacinių sistemų, veikiančių Oracle, Microsoft SQL ar kitų taikomųjų aplikacijų pagrindu, priežiūros paslauga, užtikrinanti sistemos veiksnumą per konkrečiai apibrėžtą laiką.

Ekonominis paslaugų efektas:

 • Sumažinamos verslo veiklos pertrūkio rizikos;
 • Sumažinamos sistemų priežiūros investicijos;
 • Padidinamas esamų sistemų našumas ir pasiekiamumas;
 • Atlaisvinami vidiniai ištekliai;
 • Sumažinamos įrangos atnaujinimo investicijos;
 • Optimizuojamas licencijavimas.

Kritinės IT infrastruktūros priežiūros metodologija CIMF 2.0

Remiantis CIMF, su klientu yra aiškiai susitariama, kokie konkretūs darbai ir kaip bus atliekami.

 • Organizacijos vadovui CIMF pasiūlo priemones apie kritinės IT infrastruktūros veikimą žinoti tik tai, kas svarbiausia arba kur reikia atlikti konkrečius veiksmus.
 • IT departamento vadovui rutininės priežiūros patikėjimas išoriniam partneriui leidžia nukreipti turimus resursus į strategiškai svarbias sritis, pavyzdžiui IT infrastruktūros vystymą.

Metodologija remiasi BAIP specialistų patirtimi, geriausiomis praktikomis ITIL v3 ir laikantis ISO kokybės reikalavimų.

Vadovo gidas: kritinė IT infrastruktūra

Parsisiųsti pdf versiją

Susisiekite

Adresuoti:

Siųsti

Įgyvendinti projektai