Susisiekite
Parašykite mums:
Adresuoti:

Siųsti

IT sprendimai vartotojams

Galima daug kalbėti apie IT infrastruktūros atsparumą, bet jūsų darbuotojams kritiškiausia IT dalis – jų pačių darbo vietos. Kompiuteris turi veikti, spausdintuvas spausdinti, o laiškai išsisiųsti. Organizacijose, kuriose kompiuterinių darbo vietų skaičius siekia 100 ir daugiau, užtikrinti IT vartotojų lūkesčius ir juos suvaldyti tampa rimtu iššūkiu.

Auksinė taisyklė sako, kad technologijomis negalima pasitikėti, nes jos genda ir dažniausiai pačiu netinkamiausiu metu. Organizacijoms augant, bet kokios dėl techninių sutrikimų atsiradusios prastovos tampa per brangios, todėl pasidaro svarbu ne tik kuo greičiau išspręsti įvykusius incidentus, bet ir sistemingai mažinti jų kiekį. Klientams  siūlome įsivertinti per paskutinius metus dėl techninės įrangos gedimų patirtas išlaidas (tiek finan­sines, tiek dėl nutrūkusio darbo) ir kartu su mūsų konsultantais paieškoti būdų jų sumažinimui.

Daugiau dėmesio skiriant tinkamai kompiuterinių darbo vietų ir serverių priežiūrai, saugai bei veiksnumo stebėsenai, galima laiku identifikuoti nukrypimus nuo normos, rasti priežastis ir laiku jas pašalinant išvengti veiklos nutrūkimų. Kita vertus, kartais nors ir labai gerai tarnavusį įrenginį paprasčiausia tiesiog pakeisti nauju – įvertinus nuolatinius remonto kaštus tai gali tapti pigesniu ir vartotojus pradžiuginančiu sprendimu.

Užtikrinus bazinę IT priežiūrą, tampa svarbus ir ilgalaikis organizacijos IT ūkio vystymas. Visų pirma, tai – esamų procesų peržiūrėjimas ir tobulinimas, siekiant juos efektyvinti, keliant vartotojų pasitenkinimą technologijomis ir ieškant geresnių būdų turimo biudžeto panaudojimui. Organizacijoms, kurios technologijomis remia svarbiausias veiklos sritis kaip klientų aptarnavimą, gamybą, logistiką ir pan., aktualus skirtingų technologinių sprendimų tarpusavio suderinamumas, strateginis IT infrastruktūros plėtojimas ir visapusis jos valdymas bei priežiūra.

Susisiekite

Adresuoti:

Siųsti