Kontakti
Sazinieties ar mums:
Adresēt:

Sūtīt
baip logo

Privātuma politika

Vispārīga informācija

UAB BAIP (turpmāk tekstā – “mēs” vai “Datu pārzinis”) ir šīs tīmekļa vietnes operators. Šajā Privātumā politikā noteikts un paskaidrots, kā mēs vācam un turpmāk apstrādājam personas datus gadījumos, kad Jūs izmantojat šo tīmekļa vietni vai citādi sazināties ar mums. Šajā Privātuma politikā ietvertie termini ir piemērojami ikreiz, kad Jūs piekļūstat mūsu saturam un/vai pakalpojumam, neatkarīgi no Jūsu izmantotās ierīces (dators, mobilais tālrunis, planšetdators, TV u.c.).

 

Informācija par Datu pārzini:

UAB BAIP
Reģistrācijas numurs: 301318539
Adrese: Gynėjų g. 14, Viļņa
E-pasts: info@baip.lt
Datu aizsardzības inspektora e-pasts: duomenu.apsauga@baip.lt

 

Mēs apliecinām, ka mēs vāksim informāciju par Jums, ievērojot piemērojamo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasības un uzraudzības iestāžu vadlīnijas, un ka mēs esam veikuši visus pamatotos tehniskos un administratīvos pasākumus, lai nodrošinātu, ka dati, kurus mēs vācam par tīmekļa vietnes apmeklētājiem, tiek aizsargāti no to nozaudēšanas, neatļautas piekļuves tiem un/vai izmaiņām. Datu pārzinis ir noteicis saviem darbiniekiem uzņemties rakstiskas saistības par informācijas, kurai piekļūts darba vietā, tostarp informācijas par tīmekļa vietnes/sociālo mēdiju kontu apmeklētājiem neizpaušanu un neizplatīšanu trešajām personām.

Personas, kas jaunākas par 14 gadiem, nedrīkst sniegt nekādus personas datus, izmantojot mūsu tīmekļa vietni. Ja Jūs esat fiziskā persona, kas jaunāka par 14 gadiem, pārliecinieties, ka esat saņēmis savu vecāku vai citu likumīgo aizbildņu atļauju, pirms sniedzat mums savus personas datus.

Šajā Privātuma politikā izmantotajām definīcijām ir Vispārīgajā datu aizsardzības regulā Nr. 2016/679 (ES) minētā nozīme.

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo Privātuma politiku, jo ikreiz, kad Jūs izmantojat šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat ievērot politikas noteikumus. Ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzu, neapmeklējiet mūsu tīmekļa vietni un neizmantojiet mūsu saturu un/vai pakalpojumus! Lai iegūtu papildu informāciju par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, katrā sadaļā noklikšķiniet uz “uzzināt vairāk”.

Saturs:

 

Kā mēs vācam informāciju par Jums?

Mēs varam vākt Jūsu personas datus, t.i., jebkādu informāciju, kas Jūs identificē, dažādos veidos:

 • Jūs varat sniegt mums informāciju (personas datus) tieši (aizpildot anketu mūsu tīmekļa vietnē, pa tālruni, parakstoties uz mūsu informatīvo biļetenu vai citādi sazinoties ar mums tieši);
 • Mēs varam vākt informāciju par Jums automātiski (laikā, kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, izmantojot sīkdatnes un tamlīdzīgas tehnoloģijas), mūsu sociālo mediju kontus Facebook, LinkedIn, Google +, YouTube), kā arī gadījumos, kad Jūs apmeklējat mūsu biroju;
 • Atsevišķos gadījumos mēs varam vākt informāciju par Jums no trešajām personām, kā arī varam vākt informāciju par Jums no publiski pieejamiem avotiem (piemēram, mūsu partneriem, kuri sniedz pakalpojumus Jums vai mums, izmantojot LinkedIn sociālo tīklu platformu, Jūsu uzņēmuma tīmekļa vietni vai citādi).

Mēs varam vākt informāciju, kuru Jūs sniedzat mums tieši. Parasti tas notiks gadījumos, kad Jūs:

 • sniegsiet mums savus datus, lai iegūtu informāciju par pakalpojumiem, produktiem un partneriem;
 • iesniegsiet savus pieprasījumus vai pretenzijas;
 • parakstīsieties uz mūsu informatīvo biļetenu vai reģistrēsieties citas informācijas saņemšanai;
 • piedalīsities mūsu aptaujās.

Mēs varam vākt informāciju par Jums automātiski. Parasti tas notiks gadījumos, kad Jūs:

 • iesniegsiet jautājumus, šim nolūkam izmantojot mūsu sociālo mediju kontus;
 • izmantosiet mūsu tīmekļa vietni (mēs vācam informāciju par Jums, izmantojot sīkdatnes un tamlīdzīgas tehnoloģijas. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm, kuras mēs izmantojam, sk. attiecīgo informāciju zemāk);
 • publicēsiet ziņas sociālo mediju platformās, kurām mēs sekojam
 • apmeklēsiet mūsu biroju, kurš tiek uzraudzīts, izmantojot videonovērošanas kameras;
 • sazināsieties ar mums pa tālruni (ja tālruņa zvani tiek ierakstīti un zvanu informācija tiek izmantota).

Gadījumos, kad piemērojamie likumi to atļauj, mēs varam iegūt informāciju par Jums no trešajām pusēm. Tas var ietvert informāciju, kuru mums nodod mūsu partneri, kuri mūsu vārdā sniedz Jums pakalpojumus, mārketinga un sabiedrisko attiecību aģentūras, kā arī Jūsu publiski pieejamā profila informāciju (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram). Mēs varam sasaistīt par Jums sniegto informāciju vai informāciju, kas savākta par Jums no publiskiem un komerciāliem avotiem, ar citu informāciju, kas iegūtu no Jums vai par Jums.

 

Mēs varam vākt informāciju par Jums arī citos kontekstos, kuri nav aprakstīti šajā Privātuma politikā. Šādā gadījumā mēs Jūs papildus informēsim par to.

Kādu informāciju (personas datus) par Jums mēs apstrādājam?

Lai gan mēs cenšamies vākt pēc iespējas mazāk Jūsu informācijas, mēs vācam šādu informāciju:

 • informāciju, kas nepieciešama, lai sniegtu/piegādātu Jums mūsu pakalpojumus un produktus;
 • informāciju, ko Jūs sniedzat mums aptaujās;
 • informāciju, ko Jūs sniedzat mums pa tālruni;
 • informāciju, kas nepieciešama, lai pārbaudītu Jūsu identitāti;
 • informāciju par Jūsu darbībām mūsu tīmekļa vietnē;
 • kopsavilkumu par visu tīmekļa vietnes apmeklētāju vietnes izmantošanas paradumiem;
 • informāciju par Jūsu lietoto ierīci.

Datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamats

Mēs izmantojam iepriekšminēto ievākto informāciju šādiem mērķiem:

 • lai pārvaldītu pakalpojumu un produktu pasūtījumus;
 • lai sniegtu Jums informāciju par Jūsu pieprasītajiem pakalpojumiem, partneriem vai produktiem;
 • lai nodrošinātu īpašuma un cilvēku drošību (videonovērošana);
 • lai nodrošinātu klientu apkalpošanas kvalitāti (tostarp ierakstot tālruņa zvanus);
 • mārketinga mērķiem*, piemēram, lai sniegtu pielāgotus sludinājumus un sponsorētu saturu un lai nosūtītu reklāmas informāciju; lai veiktu mūsu tirgu, klientu, produktu un pakalpojumu novērtēšanu un analīzi (tostarp aicinot Jūs sniegt savu viedokli par mūsu produktiem un pakalpojumiem, rīkojot klientu/partneru aptaujas, konkursus un reklāmas kampaņas likumā atļautajā kārtībā);
 • lai saprastu, kā cilvēki izmanto mūsu tiešsaistes pakalpojumus un lai mēs attiecīgi spētu pilnveidot tos, kā arī izstrādāt jaunu saturu, produktus un pakalpojumus;
 • lai aizsargātu mūsu intereses tiesās vai citās iestādēs.

⃰ Lūdzu, ņemiet vērā, ka mums ir tiesības nosūtīt e-pasta reklāmas par citiem līdzīgiem produktiem vai pakalpojumiem mūsu klientiem vai personām, kas ir reģistrējušās mūsu tīmekļa vietnē, taču Jūs uzreiz vai pēc kāda laika varat atteikties no tiešā mārketinga ziņu saņemšanas no mums. Ja Jūs nevēlaties saņemt mūsu tiešā mārketinga ziņas, lūdzu, informējiet mūs par to, nosūtot mums e-pastu uz adresi duomenu.apsauga@baip.lt vai uzklikšķinot uz atteikšanās saites, kas parādās informatīvajā biļetenā.

Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz vienu vai vairākiem tiesiskiem pamatiem.

 • lai pildītu tiesību aktu prasības;
 • lai pildītu ar Jums noslēgto līgumu;
 • lai ievērotu mūsu leģitīmās intereses, ja vien Jūsu privātajām interesēm nav lielāks spēks;
 • noteiktos gadījumos – Jūsu piekrišana.

Zemāk tabulā ir norādīti Jūsu personas datu apstrādes mērķi, tostarp tās tiesiskais pamats un minētajiem mērķiem vākto personas datu veids.

Mērķis Tiesiskais pamats Personas dati
Pakalpojumu un produktu pasūtījumu pārvaldīšana

Ar Jums noslēgtā līguma izpilde;

Tiesību aktu prasību izpilde

Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts, adrese, cita informācija un informācija par apmaksas metodi, kas var būt nepieciešama saistībā ar pakalpojumu sniegšanu.
Īpašuma un cilvēku drošības nodrošināšana (videonovērošana) Leģitīmās intereses –īpašuma un cilvēku drošības nodrošināšana Videonovērošanas dati.
Klientu apkalpošanas kvalitātes nodrošināšana Leģitīmās intereses – klientu apkalpošanas kvalitātes nodrošināšana E-pasta adrese un korespondences saturs.
Informācija, pamatojoties uz Jūsu pieprasījumu par pakalpojumiem, partneriem vai produktiem Šī informācija Jums tiek sniegta, pamatojoties uz mūsu leīgtīmajām interesēm, lai nodrošinātu Jums precīzu informāciju par pakalpojumiem, kurus sniedzam mēs vai mūsu partneri, papildu pakalpojumiem utt. Lai varētu atbildēt uz Jūsu jautājumiem pa tālruni, e-pastu, izmantojot sociālos medijus un citādi, mēs varam lūgt Jūs sniegt savu tālruņa numuru, e-pasta adresi vai citu kontaktinformāciju Jums ērtā veidā.
Mārketinga mērķiem, piemēram, sniegt pielāgotu reklāmu un sponsorētu saturu un nosūtīt reklāmas materiālus; mūsu tirgus, klientu, produktu un pakalpojumu novērtēšanai un analīzei (tostarp aicinājumi izteikt savu viedokli par mūsu produktiem un pakalpojumiem, piedalīties klientu/partneru aptaujās)

Šim nolūkam mēs apstrādājam Jūsu datus, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm sniegt informāciju par mūsu pakalpojumiem, notikumiem, jaunumiem un citu atbilstošu informāciju.

Jūsu piekrišana

Vārds, uzvārds, sociālo mediju konta ziņas, tālrunis, e-pasts un adrese.
Lai saprastu, kā cilvēki izmanto mūsu tiešsaistes pakalpojumus, un lai mēs attiecīgi spētu tos pilnveidot un izstrādāt jaunu saturu, produktus un pakalpojumus Šim nolūkam mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm, lai uzraudzītu mūsu pakalpojumu kvalitāti, attīstītu un uzlabotu mūsu nodrošināto saturu, kā arī nodrošinātu tīmekļa lapas drošību. IP adrese, operētājsistēmas versija un ierīces iestatījumi, kurus Jūs izmantojat, lai piekļūtu mūsu saturam/produktiem, Jūsu reģistrācijas laiks un ilgums, meklēšanas vārdi, kurus Jūs ievadāt mūsu tīmekļa vietnē, un jebkāda informācija, kas glabājas sīkdatnēs, kuras mēs esam novietojuši Jūsu ierīcē, Jūsu ierīces GPS signāls vai informācija par tuvumā esošu WiFi piekļuves punktu un mobilo sakaru torņiem, kas var tikt pārraidīta mums brīdī, kad Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietnes saturu.
Lai aizsargātu mūsu intereses tiesās vai citās iestādēs

Atbilstība tiesību aktu prasībām

Leģitīmās intereses uz aizstāvību tiesvedībās un pret prasībām

Atkarībā no tiesvedības vai iesniegtās prasības mēs varam apkopot visus šajā Privātuma politikā minētos personas datus, kurus esam savākuši par Jums.

Gadījumos, kad mūsu vāktā informācija par Jums nebalstās uz kādu no iepriekšminētajiem tiesiskajiem pamatiem, pirms mēs apstrādāsim Jūsu informāciju, mēs lūgsim Jūsu piekrišanu, (minētie gadījumi skaidri izrietēs no attiecīgajiem apstākļiem un konteksta).

Atsevišķos gadījumos mēs varam izmantot informāciju iepriekš neminētiem mērķiem. Šādā gadījumā mēs sniegsim Jums papildu informāciju.

Kam mēs nododam Jūsu personas datus?

Mēs varam izpaust Jūsu personas datus turpmāk minētajām juridiskajām personām:

 • uzņēmumiem, kas pēc mūsu pieprasījuma sniedz Jums pakalpojumus;
 • citiem UTIB INVL Technology grupas uzņēmumiem;
 • bankām/uzņēmumiem, kuri sniedz maksājumu pakalpojumus;
 • uzņēmumiem, kuri palīdz rīkot konkursus/spēles/akcijas;
 • citiem rūpīgi izvēlētiem darījumu partneriem;
 • tiesībaizsardzības iestādēm;
 • citām personām saskaņā ar likumu vai lai aizsargātu mūsu leģitīmās intereses.

Uzņēmumi, kuri pašreiz pēc mūsu pieprasījuma sniedz pakalpojumus, ir: UAB FINtime, UAB DPD Lietuva, UAB Skubios siuntos, LT Paštas, IT pakalpojumu sniedzēji Lietuvos Radijo ir Televizijos centras, UAB Acena, Microsoft, Oracle, revidentu firma UAB PricewaterhouseCoopers un ZAB Cobalt. Minētajiem uzņēmumiem ir ierobežotas spējas izmantot Jūsu informāciju citiem mērķiem, izņemot pakalpojumu sniegšanai mums.

Pašreiz mēs nododam personas datus šādiem UTIB INVL Technology grupas uzņēmumiem: UAB Novian, UAB Acena, UAB FINtime, UAB Algoritmų sistemos, UAB NRD CS, UAB Etronika, UAB NRD, Andmevara AS (Tallina, Igaunija), Andmevara SRL (Kišiņeva, Moldova), Norway Registers Development AS (Oslo, Norvēģija), Norway Registers Development East Africa Ltd (Daressalama, Tanzānija), Norway Registers Development Rwanda Ltd (Kigali, Ruanda), NRD Bangladesh Ltd (Dhaka, Bangladeša), Infobank Uganda Ltd (Kampala, Uganda).

Ja jūs vēlaties saņemt tiešā mārketinga piedāvājumus no mūsu darījumu partneriem, mēs aicināsim Jūs dot tam atsevišķu piekrišanu.

Mēs varam nodot informāciju par Jums citām trešajām personām, piemēram, valsts iestādēm, pirmstiesas izmeklēšanas amatpersonām, tiesām un citām iestādēm, ja, mūsuprāt, informācijas izpaušana ir nepieciešama mūsu likumīgo interešu aizsardzībai.

Uz kādām valstīm mēs nododam Jūsu personas datus?

Dažreiz mums varētu būt nepieciešams nodot Jūsu personas datus uz citām valstīm, kurās ir zemāks datu aizsardzības līmenis. Šādos gadījumos mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu nodoto datu drošību.

Ļoti retos gadījumos mēs varam nodot Jūsu personas datus uz valstīm, kuras atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas teritorijas: Tanzāniju, Ruandu, Burundi, Maurīciju, Bangladešu, Kirgīziju, Moldovu, ASV un Ķīnu.

Gadījumos, kad mēs nododam Jūsu personas datus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas teritorijas, mēs nodrošinām, lai tiktu ievēroti turpmākie drošības pasākumi:

 • ar datu saņēmēju tiek parakstīts līgums, kas ietver Eiropas Komisijas pieņemtās līguma standartklauzulas;
 • datu saņēmējs ir reģistrēts valstī, attiecībā uz kuru Eiropas Komisija ir atzinusi, ka tajā tiek piemērots atbilstīgs datu aizsardzības līmenis;
 • tiek iegūta Datu valsts inspekcijas atļauja.

Kā mēs aizsargājam informāciju par Jums?

Mēs esam veikuši pamatotus un piemērotus fiziskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu informāciju, kuru mēs vācam saistībā ar mūsu saturu un pakalpojumu sniegšanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, neraugoties uz pamatotu pasākumu veikšanu, kas vērsti uz Jūsu informācijas aizsardzību, neviena tīmekļa vietne, datu pārraidīšana pa internetu, datorsistēma vai bezvadu savienojums nav pilnīgi drošs.

Cik ilgi Jūsu personas dati tiks glabāti?

Mēs glabāsim Jūsu personas datus tik ilgi, cik būs nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, kuram tie tika vākti. Pēc tam mēs izdzēsīsim tos, izņemot gadījumos, kad mums būs likumīgs pienākums saglabāt attiecīgo informāciju nodokļu mērķiem, vai ja minētie dati varētu būt nepieciešami pirmstiesas izmeklēšanas gaitā. Katrā ziņā glabāšanas termiņš nepārsniegs 10 gadus. Pēc minētā termiņa beigām dati tiks neatgriezeniski izdzēsti.

Parastie personas datu glabāšanas termiņi:

Personas datu Glabāšanas termiņš
Maksājumu dati  10 gadus pēc maksājuma darījuma
Mārketinga mērķiem izmantotie personas dati

 3 gadus pēc Jūsu piekrišanas mārketinga informācijas saņemšanai

IT sistēmas reģistrācija  Līdz vienam gadam
Analītiskie dati  Šādi dati parasti tiek vākti automātiski Jūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā, un minētie dati tiek nekavējoties depersonalizēti/apkopoti.

Jūsu tiesības

Datu subjektam, kura dati tiek apstrādāti sakarā ar Datu pārziņa veiktajām darbībām, atkarībā no attiecīgajiem apstākļiem ir šādas tiesības:

 • zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (tiesības zināt);
 • piekļūt saviem datiem un būt informētam par to apstrādes metodēm (tiesības piekļūt);
 • pieprasīt labot personas datus, vai, ņemot vērā personas datu apstrādi, papildināt nepilnīgos personas datus (tiesības labot);
 • pieprasīt savu datu dzēšanu vai apturēt viņa datu apstrādi (izņemot uzglabāšanu) (tiesības dzēst datus un “tiesības tikt aizmirstam”);
 • pieprasīt Datu pārzinim ierobežot personas datu apstrādi, ja tam ir likumīgs pamats (tiesības ierobežot apstrādi);
 • izmantot tiesības uz datu pārnesamību (tiesības uz datu pārnesamību);
 • izmantot tiesības jebkurā brīdī iebilst pret personas datu apstrādi, ja vien attiecīgā apstrāde nav nepieciešama sabiedrības interešu dēļ vai datu pārziņa vai trešās personas likumīgo interešu mērķiem, Datu pārzinis vairs neapstrādā datus, ja vien pārzinis nepierāda, ka pastāv pārliecinošs apstrādes likumīgs pamats, kas ir svarīgāks par datu subjekta interesēm (tiesības iebilst);
 • iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Mēs piedāvājam Jums izmantot minētās tiesības vienkāršā veidā. To ir iespējams izdarīt, sazinoties ar mums pa tālruni +370 5 2190000, rakstot mums uz e-pasta adresi duomenu.apsauga@baip.lt, vai izmantojot reklāmas materiālu beigās norādītās saites.

Iespējams, Jūs nevarēsiet izmantot šīs tiesības, ja likumā noteiktajos gadījumos ir nepieciešams nodrošināt noziegumu, formālu prasību vai profesionālās ētikas standartu pārkāpumu novēršanu, izmeklēšanu un konstatēšanu, kā arī aizsargāt datu subjekta vai citu personu tiesības un brīvības.

Jūs varēsiet izmantot savas tiesības pēc tam, kad mēs būsim pārbaudījuši Jūsu identitāti klātienē vai izmantojot elektronisko parakstu.

Jūsu tiesības Atsevišķi ierobežojumi
Zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (tiesības zināt) Pirms Jūsu personas datu apstrādes Jums ir tiesības būt informētam (īsi un vienkāršā un saprotamā valodā).
Piekļūt saviem datiem un būt informētam par to apstrādes metodēm (tiesības piekļūt) Šīs tiesības nozīmē:

 • apstiprinājumu par Jūsu personas datu apstrādāšanu vai neapstrādāšanu;
 • ka mēs sniedzam Jums sarakstu ar Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam;
 • ka Jūs tiksiet informēts par Jūsu personas datu apstrādes mērķiem un tās tiesisko pamatu;
 • apstiprinājumu par datu nodošanu vai nenodošanu trešajām personām, un to nodošanas gadījumā – informācijas par mūsu veiktajiem drošības pasākumiem;
 • ka mēs Jūs informējam par Jūsu personas datu izcelsmes avotu;
 • ka mēs Jūs informējam par profilēšanas veikšanu;
 • ka mēs Jūs informējam par datu glabāšanas termiņu.

Pēc tam, kad mēs būsim pārbaudījuši Jūsu identitāti, mēs nodrošināsim Jums iepriekš minēto informāciju, ja vien tas neietekmēs citu personu tiesības un brīvības.

Pieprasīt labot savus personas datus, vai, ņemot vērā personas datu apstrādi, papildināt nepilnīgos personas datus (tiesības labot) Minētais attiecas uz gadījumu, kad mūsu rīcībā esošā informācija ir nepilnīga vai nepareiza.
Pieprasīt Jūsu datu dzēšanu (“tiesības tikt aizmirstam”) Minētais ir piemērojams, ja:

 • mūsu rīcībā esošā informācija vairs nav nepieciešama mērķiem, kuriem mēs to izmantojam;
 • mēs apstrādājam Jūsu datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, un Jūs atsaucat to;
 • mēs apstrādājam Jūsu datus, pamatojoties uz leģitīmām interesēm, un, pamatojoties uz Jūsu iebildumiem, tiek konstatēts, ka Jūsu privātās intereses ir svarīgākas;
 • attiecīgā informācija ir iegūta nelikumīgi.
Lai apturētu visas datu apstrādes darbības attiecībā uz Jūsu datiem (izņemot to glabāšanu) Minētās tiesības attiecas uz laikposmu, kurā tiks izvērtēts Jūsu gadījumu, ja Jūs:

 • apstrīdēsiet attiecīgās informācijas pareizību;
 • būsiet iebilduši pret to, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz leģitīmām interesēm;
 • Jūsu informācijas apstrāde no mūsu puses ir nelikumīga, un Jūs iebilstat pret attiecīgās informācijas izdzēšanu;
 • mums vairs nav nepieciešama informācija, bet Jums tā ir nepieciešama tiesvedības nolūkiem.
Pieprasīt Datu pārzinim ierobežot personas datu apstrādi, ja tam ir likumīgs pamats (tiesības ierobežot apstrādi) Jūs varat nepiekrist tam, ka mēs izmantojam Jūsu personas datus tiešā mārketinga mērķiem.
Izmantot tiesības uz datu pārnesamību Šīs tiesības ir iespējams izmantot, ja Jūs esat snieguši mums savus datus, un mēs esam veikuši apstrādi automatizēti, pamatojoties vai nu uz Jūsu piekrišanu, vai uz līgumu, kas noslēgts ar Jums.
Izmantot tiesības iebilst

Šīs tiesības var izmantot gadījumos, kad datu apstrāde ir nepieciešama sabiedrības interešu labā vai Datu pārziņa vai trešās personas likumīgo interešu ievērošanai. Datu pārzinis vairs neapstrādā attiecīgos personas datus, ja vien Datu pārzinis nepierāda, ka pastāv pārliecinošs datu apstrādes likumīgs pamats, kas ir svarīgāks par datu subjekta interesēm. (tiesības iebilst)

Iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. www.ada.lt

Sīkdatnes, tīmekļa bāksignāli un tamlīdzīgas tehnoloģijas

Šajā Privātuma politikā terminu “sīkdatnes” lieto, lai apzīmētu sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas, piemēram, pikseļu tagus, tīmekļa vietnes bāksignālus un skaidri noteiktus GIF (grafikas apmaiņas formātus).

Laikā, kamēr Jūs pārlūkot mūsu tīmekļa vietni, mēs cenšamies sniegt Jums saturu un nodrošināt funkcijas, kas pielāgotas tieši Jūsu vajadzībām. Šim nolūkam mēs izmantojam sīkdatnes – nelielus informācijas “gabaliņus”, kuri glabājas Jūsu tīmekļa vietnes pārlūkprogrammā. Tās palīdz Datu pārzinim identificēt Jūs kā apmeklētāju, kas jau ir apmeklējis konkrēto tīmekļa vietni iepriekš, vākt informāciju par Jūsu iepriekšējo pārlūkošanas vēsturi un attiecīgi izmantot minēto informāciju satura pielāgošanai. Turklāt sīkdatnes palīdz nodrošināt raitu tīmekļa vietnes darbību, izsekot tīmekļa vietnes apmeklējumu ilgumam un biežumam, kā arī apkopot statistiku par tīmekļa vietnes trafiku. Analizējot šos datus, mēs varam pilnveidot mūsu tīmekļa vietnes pakalpojumus, kā arī padarīt mūsu tīmekļa vietnes draudzīgākas lietotājam.

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

Vārds Termiņš Mērķis
 _linkedin_oauth Līdz tīmekļa vietnes loga aizvēršanas brīdim Mēs izmantojam sīkdatnes lietotāju uzvedības analizēšanai, kas tiek darīts ar mērķi pilnveidot mūsu tīmekļa vietni. _Linkedin_oauth sīkdatni izmanto, lai fiksētu reģistrāciju LinkedIn sociālajā tīklā.
_ga 2 gadus Mēs izmantojam sīkdatnes lietotāju uzvedības analizēšanai, kas tiek darīts ar mērķi pilnveidot mūsu tīmekļa vietni. Sīkdatne _ga ir Google Analytics sīkdatne, kas sniedz mums tādu informāciju kā tīmekļa vietnes apmeklētāju skaits, viņu apmeklētās lapas, kopējais mūsu tīmekļa vietnē pavadītais laiks. Visa ievāktā informācija, kas apkopota, izmantojot _ga sīkdatnes, tiek apkopota ar līdzīgu informāciju par citiem lietotājiem, un tādēļ tā ir anonīma. Mēs neidentificējam atsevišķus apmeklētājus.
 _gat 1 minūti Mēs izmantojam sīkdatnes lietotāju uzvedības analizēšanai, kas tiek darīts ar mērķi pilnveidot mūsu tīmekļa vietni. Sīkdatne _gat ir Google Analytics sīkdatne, kuru izmanto, lai kontrolētu informācijas vaicājumu skaitu.
 _gid 24 stundas Mēs izmantojam sīkdatnes lietotāju uzvedības analizēšanai, kas tiek darīts ar mērķi pilnveidot mūsu tīmekļa vietni. _Gid sīkdatne tiek izmantota, lai apkopotu tīmekļa vietnes trafika statistiku.
_icl_current_language 24 stundas _Icl_current_language sīkdatni izmanto, lai nodrošinātu vairāku valodu funkcionalitāti, lai lietotājs varētu apskatīt tīmekļa vietnes saturu atlasītajā atspoguļojuma valodā.

Laikā, kad Jūs izmantojat tīmekļa pārlūkprogrammu, lai piekļūtu mūsu saturam, Jūs varat konfigurēt pārlūkprogrammu tā, lai tā akceptētu visas sīkdatnes, noraidītu visas sīkdatnes vai informētu Jūs par sīkdatnes nosūtīšanu. Katra pārlūkprogramma ir atšķirīga, tāpēc ieskatieties izvēlnē “Palīdzība”, lai uzzinātu, kā ir iespējams mainīt sīkdatņu izvēles. Jūsu ierīces operētājsistēma var saturēt papildu vadīklas sīkdatnēm. Ja nevēlaties, lai Jūsu informācija tiktu vākta, izmantojot sīkdatnes, vairums pārlūkprogrammu piedāvā vienkāršu sīkdatņu noraidīšanas procedūru. Vairāk informācijas par sīkdatņu pārvaldīšanu sk.: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka bez sīkdatnēm daži pakalpojumi, iespējams, nedarbosies pienācīgi, un ja Jūs tās atspējosiet, attiecīgie pakalpojumi vai to daļas iespējams, vairs nebūs Jums pieejamas.

Arī Datu pārziņa un atsevišķu trešo pušu izmantotās sīkdatnes ļauj iespējot un piekļūt sīkdatnēm Jūsu datorā. Tādā gadījumā sīkdatņu izmantošanu nosaka attiecīgo trešo pušu privātuma politikas.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu sociālo tīklu kontus regulē attiecīgo sociālo mediju tīklu sīkdatņu politika.

Sazinieties ar mums

Konstatējot pretrunas šajā Privātuma politikā, drošības problēmas mūsu tīmekļa vietnē, vai ja Jums radīsies citi ar Jūsu personas datu apstrādi saistīti jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums Jums ērtā veidā, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju:

Pasta adrese: UAB BAIP,  Gynėjų g. 14, Vilnius

E-pasts: info@baip.lt

Datu aizsardzības speciālista e-pasts: duomenu.apsauga@baip.lt.

Nobeiguma noteikumi

Šī Privātuma politika tiks pārskatīta vismaz reizi divos gados. Mēs informēsim Jūs par mūsu ieskatā būtiskām izmaiņām šajā Privātuma politikā, publicējot paziņojumu attiecīgajā tīmekļa vietnē. Ja Jūs turpināsiet piekļūt mūsu saturam un/vai pakalpojumiem un lietot tos pēc minētā paziņojuma publicēšanas, Jūs būsiet izteicis savu piekrišanu ievērot atjauninātajā versijā izklāstītos jaunos noteikumus.

Apstiprināts ar rīkotājdirektora rīkojumu Nr.BAIP-V-19 2018. gada 24. maijā.

Šai Privātuma politikai var piekļūt visas ieinteresētās puses, un tā ir pieejama tīmekļa vietnē www.baip.lt

 

Pēdējo reizi pārskatīts 2018. gada 24. maijā.