Võtke meiega ühendust
Võtke meiega ühendust:
Adresseerida:

Saatma
baip logo

Tehniliste seadmete garantii- ja garantiijärgne teenindamine

Professionaalne BAIP teeninduskeskus teostab kõikide IT ja bürooseadmete rikete diagnoosimist, täiendavate tehniliste seadmete paigaldamist, konfigureerimist ja remonditöid.  Konsulteeritakse telefoni teel, võimaluse korral teostatakse tööd kaughoolduse teel, kliendi juures või BAIP teeninduskeskuses. BAIP osutab IT seadmete garantiilist ja mittegarantiilist remonditeenust nii füüsilistele, kui juriidilistele isikutele.

Oleme paljude suurte tehniliste seadmete tootjate partnerid, omame kompetentsi kinnitavaid sertifikaate. Partnerluslepped kolme Euroopa suurima IT tehnika tagavaraosade ja seadmete tarnijaga tagavad:

 • võimaluse tarnida vajaliku detaili või seadme mistahes Euroopa riiki SLA kokkuleppe alusel;
 • annab juurdepääsu rohkem kui 50.000 tagavaraosale ladudes kogu Euroopas;
 • kõiki seadmeid kontrollitakse enne kliendile andmist spetsiaalsete testprogrammidega.

BAIP garantii – see on tehniliste seadmete töövõime taastamise ja toimimise tagamise teenus, mille eest abonenttasu maksnud klient saab seadmete töövõime taastamise kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul ja kokkulepitud tingimustel ilma mingite täiendavate kuludeta (kaasa arvatud tagavaraosad, tööd, transpordikulud).

Teenust võidakse osutada kogu ettevõtte või asutuse IT infrastruktuurile, sõltumata olemasolevate seadmete tootjate mitmekesisusest või vaid teatud seadmete grupile (serverid, personaalarvutid jms). Oleme allkirjastanud partnerluslepped  kolme Euroopa suurima IT tehnika tagavaraosade ja seadmete tarnijaga mis:

 • Tagab võimaluse tarnida vajalik detail või seade mistahes Euroopa riiki SLA kokkuleppe alusel;
 • Annab juurdepääsu üle 50.000 tagavaraosale ladudes kogu Euroopas;
 • Kõiki seadmeid kontrollitakse enne kliendile andmist spetsiaalsete testprogrammidega.

BAIP garantiid osutatakse spetsiaalse metoodika BAIP CIMF alusel. Lähtudes kliendi vajadustest ning seadmete kriitilisusest, määratakse kindlaks teenuste taseme kokkulepped (inglise keeles SLA), mis garanteerivad teenuste õigeaegse ja kvaliteetse osutamise. Üldteenuste maht mis sisaldub mistahes teenuste tasemel:

 • Juhtumite diagnostika proaktiivse jälgimise ajal;
 • Juhtumite või probleemide lahendamisega seotud muudatuste algatamine ja haldamine;
 • Juhtumite eskaleerimine tootjale;
 • Teenindustaseme kokkuleppe (SLA) kohustuste jälgimine ja kontroll;
 • Aruannete esitamine lahendatud juhtumite, probleemide või teostatud muudatuste kohta.
 • Tsentraliseeritud juhtumite ja probleemide registreerimise ja lahendamise tugiteenistus;
 • Teenuste juht.

Teenust võidakse osutada täiesti uutele seadmetele või juba lõppenud garantiiperioodiga seadmetele, jätkates sel viisil nende seadmete elutsüklit, millele tootjad enam tuge ei paku, samuti on võimalikud lahendused, kui üks osa seadmetest omab kehtivat tootja garantiid, aga ülejäänute garantiiperiood on juba lõppenud.