Võtke meiega ühendust
Võtke meiega ühendust:
Adresseerida:

Saatma
baip logo

Kriitilise IT infrastruktuuri audit

Tänapäeval on üha rohkem ärijuhtimise protsesse arvutipõhised ja äriedu muutub üha rohkem sõltuvaks informatsioonitehnoloogiatest.

IT audit on ette nähtud ettevõtte infotehnoloogiate, infrastruktuuri efektiivsuse hindamiseks ärijuhtimise kontekstis.  Analüüsides tehnoloogilisi seadmeid ning lahendusi, hinnatakse nende vastavust ettevõtte tegevuseesmärkidele.

Soovitused tehnilise või tarkvara uuendamiseks, eesrindlike lahenduste, näiteks pilvandmetöötluse integreerimine, esitatakse lähtudes ettevõtte spetsiifikast.

IT audit on suurepärane võimalus identifitseerida valdkonnad, millistes võib valida majanduslikult kasulikud tehnoloogilised lahendused. Näiteks, palju ressursse ja hooldust vajavad serverid võib vahetada virtuaalsete serveritega.

Suurt tähelepanu pööratakse ka küberturvalisuse auditile – hinnatakse ettevõtte arvutisüsteemides kasutatavate kaitsevahendite efektiivsust, informatsiooni haldamise turvalisust ettevõtte sees, tuvastatakse turvaaugud ja nimetatakse võimalikud ohud.