Võtke meiega ühendust
Võtke meiega ühendust:
Adresseerida:

Saatma
baip logo

Andmete varundamise, kriisiolukordadest taastumise ja tegevuse järjepidevuse lahendused

Infotehnoloogia mõistes tähendab tegevuse järjepidevus organisatsiooni katkematut toimimist, mis on vahetult seotud infotehnoloogia kasutamisega. Seega on üliolulise IT-taristu nõuetekohane kasutamine ning tegevuse järjepidevuse kava järgimine vajalik katkematuks ja sujuvaks äritegevuseks .

Äritegevuse järjepidevuse kavade ettevalmistamisel teevad BAIP-spetsialistid analüüsi ning toovad välja riski ja tegurid, mis võivad põhjustada rikkeaja. Ennetava meetmena rakendatakse laialdaselt kättesaadavaid lahendusi, kuid intsidendi korral võetakse kasutusele kriisiolukorrast taastumise kavad. Viimaste kohta eeldatakse, et need aitavad äritegevust kiiremini taastada, vähendavad andmekao ja finantskahju riski ning tagavad äritegevuse sujuvuse.

Varundamine ja andmete arhiveerimine on mõeldud konfidentsiaalsete ja oluliste andmete kaitseks inimvigade, küberrünnakute ja riistvararikete eest. Nende probleemide vältimiseks kasutatakse järgmiseid vahendeid: andmete paljundamine, ülevaated, andmete ülekanne ketastele, lintidele ja magnetlinditeekidele.

Nende lahenduste rakendamiseks kasutatakse eritarkvara ja just selleks otstarbeks mõeldud lisaseadmeid, mis tagavad andmete arhiveerimise ja kopeerimise toimingute kavandamise, rakendamise ja jälgimise. Maksimaalse andmeturvalisuse saavutamiseks on moodustatud spetsiaalsed andmekeskused, kus talletatakse varundatud andmed ja andmearhiivid, mida kasutatakse intsidendi ning andmete teadliku või juhusliku hävimise korral.

Varundamine, andmete arhiveerimine ja lisalahendused on vaid mõned teenused, mida BAIP pakub äritegevuse järjepidevuse tagamiseks ja kriisiolukorrast võimalikult väikse riskiga taastumiseks.

Teenust pakutakse ettevõtte omanduses oleval metodoloogial – BAIP CIMF. Meie metodoloogia tuleneb järeleproovitud tavadest, ITIL v.3, ISO alaste teadmiste töötlemisest. CIMF töötati välja just IT-taristu hooldus-, arendus- ja kättesaadavuse teenuste pakkumiseks usaldusväärsel ja professionaalsel tasandil.

SLA. BAIP CIMF määratleb teenuste pakkumise vastavalt kindlaksmääratud teenuslepingule (SLA). Seda lepingut saab muuta sõltuvalt ajavahemikust, mida on vaja süsteemi kasutatavuse tagamiseks. Sõltuvalt maksimaalsest lubatavast rikkeajast, võib ajavahemikud määrata klient, või need võivad olla ka standardsed, mille on kindlaks määranud Leedu Siseministeerium (reageerimisaeg 15 minutit, 1 tund, 8 või 16 tundi, sõltuvalt kõne all oleva IT-taristu kriitilisuse tasemest).

Partnerite võrgustik. Meie usaldusväärsus teenuste pakkumisel tugineb laiaulatuslikule partnerite võrgustikule, kes on spetsialiseerunud ülimalt olulise IT-taristu hooldusteenustele. Kliendi IT-taristut haldava meeskonna moodustamisel saame valida peaaegu 500 eksperdi hulgast, tagades teenuslepingus määratletud spetsialistide olemasolu.